Gs "Sch" Ropczyce


Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ropczycach powstała 3 lipca 1946 roku po przejęciu agend dawnej Składnicy Kółek Rolniczych. Obecnie jest to bardzo dynamiczna firma działająca na terenie powiatu ropczycko-sedziszowskiego. Gs Ropczyce prowadzi szeroki zakres działalności poczynając od piekarni, hurtowni, sieci sklepów oraz restauracji.

Aktualny skład Zarządu GS
Izabela Urbanek - Prezes Zarządu
Danuta Dłużeń - Wiceprezes d/s ekonomiczno-finansowych, Główny Księgowy
Stanisław Ważny - Społeczny Członek Zarządu


Rada Nadzorcza:
1) Stanisław Muszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Leopold Jedynak - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Genowefa Wiktor - Sekretarz Rady Nadzorczej
4) Lucyna Cebula - Członek Rady Nadzorczej
5) Mieczysław Cabaj - Czlonek Rady Nadzorczej
6) Kazimiera Ciskał - Członek Rady Nadzorczej
7) Lucyna Darłak - Członek Rady Nadzorczej
8) Wiesław Pawlus - Członek Rady Nadzorczej
9) Eugeniusz Robak - Członek Rady Nadzorczej
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
39-100 Ropczyce, ul. Św. Barbary 4
Tel./Fax. 017 221 80 27 e-mail: gsropczyce@pro.onet.pl